Agnieszka Pankau, czuła korektorka

Zdjęcie Agnieszki Pankau.